GlamHologram - Pełny Regulamin

Regulamin Programu „GlamHoloGram”

Organizowanego przez Modern Silver S.C.

1. W programie może uczestniczyć każdy Klient posiadający pełną zdolność do czynności

prawnych robiący zakupy w sklepie www.modernsilver.pl , modernsilver.eu lub na aukcjach allegro z kont: modern_silver lub msokazje

2. Aby rozpocząć uczestnictwo w programie należy:

a. zrobić jednorazowo zakupy za minimum 50zł (50 zł to minimalna wartość produktów nie uwzględnia kosztów wysyłki.),

b. zachować papierową kartę kolekcjonerską znalezioną w kopercie z zamówieniem.

3. Forma zbierania znaczków:

Każda koperta ze sklepu organizatora jest wysyłana jako oklejona hologramem w taki sposób by zabezpieczał on dodatkowo przed nieautoryzowanym otwarciem koperty.
Zbieranie hologramów odbywa się przez kolekcjonowanie ich (wycinanie z koperty) i przyklejanie we wskazanym miejscu na papierowej karcie kolekcjonerskiej.

4. Zebranie 8 (słownie: ośmiu) sztuk hologramów upoważnia Klienta do otrzymania bonu na kwotę 100 zł.

5. Za każdorazowe zamówienie o wartości minimum 50 zł (z wyłączeniem kosztów wysyłki), Klient otrzymuje jeden hologram przyklejony na wierzchu koperty. Do zamówienia dołączana jest również papierowa karta kolekcjonerska wydawana Klientowi bezpłatnie.

6. W przypadku gdy wartość zamówionych produktów jest wielokrotnością 50 zł (np. 100,150,200 zł) ilość otrzymywanych hologramów nie zmienia się. Jest wysyłany jeden hologram na zamówienie bez względu na jego kwotę.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych hologramów za inne

czynności związane z programem „ZaraGraj” wykonane przez Uczestnika, jeśli przy opisie danej czynności występuje taka informacja.

8. Maksymalna liczba papierowych kart kolekcjonerskich, którą można jednorazowo wymienić na bon o wartości 100 zł to 1 (słownie: jedna) sztuka.  

9. Wypełnione hologramami papierowe karty kolekcjonerskie nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Aby nagroda mogła zostać wydana wszystkie Faktury, które zostały wydane do zamówień muszą opiewać na kwotę minimalną 50zł (wartość produktów) .

11. Posiadacze konta w systemie „ZaraGraj” działającym w ramach strony www.modernsilver.eu mogą dodatkowo otrzymywać nagrody w formie wirtualnych odznaczeń za wykonanie dodatkowych działań zdefiniowanych regulaminem programu „ZaraGraj”.

Wymiana karty kolekcjonerskiej na nagrodę wymaga:

a. skompletowania zgodnej z regulaminem ilości naklejek hologramów przyklejonych do karty kolekcjonerskiej.

b. wypełnienia karty kolekcjonerskiej numerami faktur załączonych do zamówień opiewających na kwotę powyżej 50zł + koszty wysyłki.

c. odesłania wypełnionej karty kolekcjonerskiej listem poleconym na adres:

Modern Silver S.C. ul. 10lutego 21/8D 81-364 Gdynia z dopiskiem „GlamHoloGram”.

d. nagroda nie zostanie wydana dla papierowych kart kolekcjonerskich, które zostały zmienione, przerobione, zamazane, skserowane, nie zawierają właściwej liczby hologramów lub nie zawierają numerów faktur.

 

12. Papierowa karta kolekcjonerska zostanie zatrzymana przez sklep a po jej weryfikacji (pracownik przeprowadza kontrolę zgodności z punktem 11 regulaminu) w ciągu 14 dni zostanie wygenerowany elektroniczny Bon Rabatowy, który pracownik prześle na istniejący w systemie wysyłkowym sklepu adres email Klienta.

 

Czas obowiązywania Promocji

13. Hologramy w ramach Promocji „GlamHoloGram” można zbierać w terminie od 01.07-2016 r. do 30.06.2017 r.przy czym organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

14. Papierowe karty kolekcjonerskie niewykorzystane do dnia zakończenia Promocji podanego w punkcie 15 regulaminu, nie przechodzą na następne Promocje chyba, że organizator zdecyduje inaczej definiując to stosownie w regulaminie kolejnych edycji Promocji.   

Wykorzystanie nagrody

15. Wykorzystanie bonu rabatowego jest możliwe na stronach www sklepów modernsilver.pl lub modernsilver.eu w zależności od tego co stanowi informacja zawarta na bonie rabatowym otrzymanym przez Klienta.

16. Organizator Promocji decyduje o tym, co do którego sklepu udzielany jest bon i w ramach którego sklepu Klient będzie miał możliwość jego wykorzystania.    

17. Kod bonu należy aktywować w polu kod rabatowy na sklepie internetowym.

18. Kod z bonu należy wykorzystać jednorazowo i w całości. W przypadku gdy kwota zamówienia przewyższa kwotę bonu konieczna jest dopłata różnicy. Jeśli kwota zamówienia jest niższa niż kwota bonu to niewykorzystana kwota różnicy pomiędzy wartością bonu a wartością zamówienia przepada.

Pozostałe informacje

19. Modern Silver S.C. zastrzega sobie prawo zmiany warunków Promocji, w każdym czasie bez

podania przyczyny, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte Uczestników Promocji „GlamHoloGram”.

20. Wsparcie programu realizowane jest pod numerem 586201437 w godzinach 8-15 w dni w których pracuje sklep tj. pn-pt. Koszty połączenia do sklepu naliczane są wg. taryfy operatora.

21. W przypadku dokonywania odbioru osobistego zamówień kwalifikujących się do wydania hologramu, jest wydawany jeden hologram, bez względu na kwotę zamówienia. Nie istnieje możliwość podzielenia zamówień których kwota jest wielokrotnością 50 zł na mniejsze. 

 

Newsletter
Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacj o nowościach i promocjach.
ModernSilver na Instagram